دارقالیِ حرفه ای الیجه چهارمتری

۴۴,۶۹۰,۰۰۰ریال

دارقالی حرفه ای الیجه تمام فلزی می باشد.

دارای نردبان جهت تنظیم راحت بافنده با محل بافت.

سردار و زیردار داری بلبرینگ می باشد.

بهمراه دارقالیِ حرفه ای الیجه چهارمتری : یک عدد پروفیل و یک عدد میله جهت چله دوانی ، یک عدد میله هاف ، یک عدد میله کوجی ، یک عدد آچار مخصوص و دو عدد میلگرد کوتاه عرضه می گردد.

Secured By miniOrange