فرم ها

فرم درخواست همکاری

فرم درخواست همکاری را تنها زمانی تکمیل نمایید که بسته نقشه و مصالح الیجه را خریداری کرده اید. بعد از خرید باید فرم را تکمیل نمایید. فرم درخواست همکاری راهنمای ما جهت ارائه خدمات بهتر به شماست. با توجه به آن شما راهنمایی خواهید شد که چگونه از بسته نقشه و مصالح استفاده نمایید.

فرم درخواست همکاری الیجه
برای تکمیل فرم کلیک کنید
فر
برای تکمیل فرم کلیک کنید

فرم ارتباط با مدیر

فرم ارتباط با مدیر را زمانی تکمیل نمایید که می خواهید از طرف مدیریت سایت الیجه با شما تماس حاصل شود.

فرم رزرو نقشه

چنانچه برای خرید نقشه راغب شده اید ، و می خواهید به صورت اقساطی آن را تهیه کنید ، بهتر است قبل از شروع مراحل خرید اقساطی ، “فرم رزرو نقشه” را تکمیل نمایید. ممکن از زمان ثبت نام شما در سایت لندو تا دریافت کد تخفیف حدود دو تا سه هفته زمان لازم داشته باشید. و در این مدت نقشه بفروش برسد. چنانچه فرم را تکمیل نکنید و نقشه بفروش برسد ، مسئول آن فقط شما خواهید بود.

فرم رزرو نقشه
برای تکمیل فرم کلیک نمایید