فرم ها

فرم ارتباط با مدیر

یکی از راه های ارتباط با مدیر الیجه ، تکمیل فرم ارتباط با مدیر می باشد. هرچند که ارسال تیکت راه مطمئن تری است ، اما در صورت لزوم با تکمیل این فرم مدیر الیجه با شما تماس خواهد گرفت. باتشکر.

برای استفاده و تکمیل فرم ارتباط با مدیر کلیک نمایید.

فرم درخواست همکاری

این فرم بعنوان رزومه قالی باف می باشد. که با تکمیل آن پس از خرید نهایی ، به الیجه در ارائه خدمات هرچه بهتر کمک می نماید.

برای دسترسی به فرم درخواست همکاری کلیک نمایید.

فرم رزرو نقشه

فرم رزرو نقشه را پس از پرداخت بهای ، رزرو نقشه احتیاج داریم. با تکمیل این فرم مدیران الیجه را در جریان رزرو نقشه مدنظر خود قرار دهید.

برای دسترسی به فرم رزرو نقشه کلیک کنید.