راهنمای شروع همکاری با الیجه 

قبل از اینکه بخواهیم توضیحات همکاری با الیجه را شرح دهیم ، باید بدانیم همکاری با الیجه چیست. در این برگه به صورت مختصر توضیحاتی آورده شده است. همکاری با الیجه به صورت مختصر می توان اینگونه توضیح داد : متقاضی همکاری با الیجه : تولید کننده و یا قالیباف محترمی است که ابتدا یک بسته نقشه و مصالح را از الیجه خریداری می کند. و قالی را بافته و آن را به صورت مطلوبی بفروش می رساند. با توجه به روند موفق تولید قالی ، متقاضی تشخیص می دهد که بازار خواهان قالی بافته شده وی بوده ، و چنانچه دوباره همان قالی تولید شود ، به راحتی می تواند قالی را با حاشیه سود مطلوب بفروش برساند. تشخیص این موضوع بر عهده متقاضی خواهد بود. 

 

راهنمای شروع همکاری الیجه
راهنمای شروع همکاری الیجه

 

چنانچه تقاضای بازار برای قالی تولید شده مطلوب باشد. و حاشیه سود نیز مورد مکفی باشد. متقاضی می تواند روند تولید نقشه قالی خود را دائمی کند. با توجه به اینکه نقشه (نقشه انحصاری) و همچنین مصالح وی در اختیار دیگران نیست ، می تواند به صورت دائم (تا زمانی که بازار خواهان قالی وی باشد)  قالی را تولید و به بازار عرضه نماید. برای ادامه این روند ، همکاری با الیجه لازم است. بعد از تولید اولین قالی مجموعه الیجه مصالح مربوط به نقشه انحصاری شما را فقط به شما بفروش می رساند. این روند تا زمانی که شما خواهان تولید باشید ادامه خواهد داشت. و متقاضی در هنگام خرید بسته مصالح ، برای دفعه دوم و دفعات بعد دیگر احتیاج به پرداخت هزینه نقشه نیست. در اصل حق اشتراک استفاده از نقشه فقط یک بار از متقاضی گرفته خواهد شد. 

به بیان ساده تر هنگامی که متقاضی برای اولین بار بسته نقشه و مصالح را تهیه کند. حق عضویت نقشه را نیز پرداخت کرده است. و مادامی که بسته مصالح قالی بافی مربوط به نقشه خود را خریداری نماید ، حق انحصار نقشه ، در انحصار وی باقی خواهد ماند.

برای اینکه در مجموعه الیجه پرونده داشته باشید ، و ما بدانیم که متقاضی همکاری با الیجه هستید ، فرم درخواست همکاری را پس از اولین خرید بسته نقشه و مصالح تکمیل نمایید.

حاشیه سود بیشتر

با توجه به انحصار نقشه ، و کیفیت مطلوب مصالح چنانچه در مرحله تولید (بافت) دقت و تلاش لازم صورت پذیرد ، حاشیه سود فروش قالی مطلوب تر خواهد بود. این در حالی است که بافنده و تولید کننده دیگری توان تولید قالی با نقشه شما را نخواهد داشت. متقاضی می داند قالی که وی تولید کرده است را شخص دیگری نمی تواند تولید کند. (الیجه هر نقشه با یک رنگبندی را تنها به یک متقاضی می فروشد)

انشاالله به زودی زیر ساخت های همراهی (همکاری) در فروش الیجه هم فراهم خواهد شد و متقاضی همکاری با الیجه ، برای فروش قالی ها به بازار گسترده تری از فروش دسترسی خواهد داشت.

حال برای اینکه همکاری با الیجه را آغاز نمایید ، یک بسته نقشه و مصالحه الیجه را تهیه نمایید و بعد از پرداخت فرم درخواست همکاری را تکمیل نمایید.