تیز کردن چاقو

تیز کردن چاقوی قالی بافی در ویدئوی ذیل نمایش داده شده است.

توجه داشته باشیم ، تنها چاقوهایی به آسانی تیز می شوند که آهنی و یا آلیاژ آنها به آهن نزدیک باشد. به بیان ساده چنانچه چاقوی قالی بافی ، در مجاورت مرطوبت زنگ می زند ، به راحتی تیز می شود. اگر از چاقوهایی استفاده می کنیم که جنس آن ها از آلیاژیست که به اصطلاح استیل نامیده می شوند ، خیلی دیرتر کند می شوند ، اما امکان تیز کردن آن در منزل وجود ندارد.

مشخصه اصلی چاقو های استیل ، زنگ نزدن آن ها در مجاورت رطوبت است و همچنین رنگ براق آن ها ، که به صورت تقریبی تصویر را منعکس می کنند. توصیه ما این است که از چاقوهایی که به صورت سنتی در قالی بافی رواج داشته اند ، استفاده کنیم. استفاده از چاقوی استیل مشکلات خود را دارند ، استفاده از آن ها به صورت معمول به صرفه نیست.

وسیله ای که به کمک آن چاقو تیز می شود ، در فروشگاه سایت الیجه عرضه می شود. همچنین می توانید مشابه آن را از ابزار فروش ها تهیه نمایید.