قیچی قالی بافی متوسط

۲,۶۸۱,۶۸۶,۰۰۰ریال

اندازه مناسب
تیغه تیز
قیمت مناسب
لوازم ، وسایل و ابزار قالی بافی هر قالی بافی سرمایه وی می باشد. با خرید ابزار باکیفیت سرمایه ای قابل اعتماد و ماندگار کسب کنیم.

Secured By miniOrange