قیچی ساده قالی بافی

۲,۱۷۷,۰۰۶,۰۰۰ریال

برند معتبر

قیمت معتدل

کیفیت خوب

وسایل ، ابزار و لوازم قالی بافی یک قالی باف سرمایه وی می باشد. با خرید ملزومات بافت با کیفیت سرمایه ای ماندگار ، با ارزش و قابل اطمینان کسب کنیم.

Secured By miniOrange