اولین-وسیله-از-سمت-راست-برپاکی-می-باشد.

اولین وسیله از سمت راست برپاکی می باشد.

اولین وسیله از سمت راست برپاکی می باشد.

اولین وسیله از سمت راست برپاکی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.