خدمت فروش اقساطی

خدمت فروش اقساطی یکی از خدمات اصلی سایت الیجه می باشد. این امکان جهت توانمند سازی قالی بافان محترم بوجود آمده است. همانطور که می دانیم ما ایرانیان مأمور و مسئول تولید بهترین نوع کفپوش برای هم وطن های عزیزمان ، و هچنین کلیه افراد مشکل پسند دیگر کشور ها هستیم. مشتریان فرش دستباف ایرانی همواره از ما ایران ها کفپوشی خواسته اند که برگی از تمدن اصیل و چند هزار سالیهء فلات ایران باشد. بدون هیچ ترددی محصول تولیدی ما باید تمامی استانداردهای کیفی امروزی جهان را با حفظ اصالت داشته باشد.

خدمت فروش اقساطی

خدمت فروش اقساطی

الیجه این تعهد را می دهد ، که از تجربه و علم اساتید گرانقدر در راستای تامین نقشه های اصیل و مصالح مرغوب استفاده نماید. بنا به آنچه گفته شد ، جهت رفاه حال عزیزان قالی باف و همچنین تولیدکنندگان عزیز ، در بعضی از شهرهای کشور عزیزمان امکان فروش اقساطی نقشه و مصالح قالی بوجود آمده است.

جهت معرفی و آشنا شدن بیشتر با خدمت فروش اقساطی کلید نماید.

جهت ورود به سایت لِندو کلیک کنید.